Kosten

Psycholoog Bussum Laren - GZ-psycholoog Corinne

Vergoeding uit basisverzekering

Omdat ik als GZ-psycholoog contracten heb afgesloten met zorgverzekeringen, vindt vergoeding plaats vanuit het basispakket.

Je hebt vanuit je basisverzekering recht op vergoeding voor psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. Een verwijsbrief van de huisarts en de (vermoedelijke) DSM-diagnose is voor vergoeding noodzakelijk.

Eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de basis ggz valt onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. Het eigen risico bedraagt € 385,– voor de gehele gezondheidszorg.

Op basis van je klachten kun je gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: kort, middel, intensief of onvolledig behandeltraject, ieder met de bijbehorende behandelduur en tarieven. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed, hangt af van de ernst van je klachten.

In 2018 gelden de volgende tarieven volgens de NZA:

– Kort 487,26
– Middel 830,23
– Intensief 1301,85
– Onvolledig behandeltraject 198,88

We brengen hiervan een percentage (tussen 85%-99%) in rekening, afhankelijk van de contractafspraken die wij met jouw zorgverzekeraar hebben.

Als er geen DSM-V-diagnose is of blijkt te zijn of als je er voor kiest om zelf te betalen, dan geldt een bedrag van 89 euro per sessie.

Wil je meer weten of een afspraak maken? Neem gerust even contact met mij op.

Corinne

Neem contact op
NIP
  • Ik werk in mijn praktijk volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Als je klachten over mij of de behandeling zou hebben, dan kun je die altijd met mij bespreken. Als we er samen niet uit komen dan heeft het NIP een klachtenprocedure.
  • Je kunt meestal binnen twee weken terecht voor een eerste afspraak.


Kwaliteitsstatuut
Ik hou me verder aan het kwaliteitsstatuut binnen de generalistische basis ggz.

Voor meer info over mijn beroepsvereniging: lvvp clientenfolder


Psycholoog Bussum Laren
GZ-Psycholoog Corinne
Als ervaren psycholoog heb ik veel soorten klachten en problemen al eens behandeld.
Ik ben geregistreerd bij:

logo-cbig-nip-lvvp
psycholoog bussum laren Praktijk Bussum
Piet Heinlaan 50B
1403 TZ Bussum
Medisch Centrum Bussum Zuid
Route naar mijn praktijk
psycholoog bussum laren Praktijk Laren
Engweg 8
1251 LL Laren
Route naar mijn praktijk
Top